Rozpad małżeństwa i jego konsekwencje

Rozwody są coraz powszechniejsze w Polsce – Główny Urząd Statystyczny podaje, że w latach ubiegłych co trzecie małżeństwo uległo rozpadowi. Istnieje wiele hipotez co wpływa współcześnie na trwałość relacji małżeńskiej: stabilność materialna, przyjaźń pomiędzy małżonkami, wierność, fakt posiadania dzieci. Niestety, ilość spraw rozwodowych w sądach rośnie z roku na rok!

Konsekwencje rozpadu małżeństwa

Rozpad małżeństwa jest procesem powolnym, dotykającym obojga małżonków, ale również dzieci i osoby bliskie rodzinie. Decyzja o rozwodzie wiąże się z koniecznością podziału majątku nagromadzone w czasie trwania małżeństwa i co ważniejsze: ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi. Sprawy rozwodowe, w zależności od stopnia skomplikowania, mogą trwać wiele miesięcy. W takich sytuacjach warto wynająć doświadczonego prawnika, który przeprowadzi nas przez ten trudny proces i wskaże odpowiednie kierunki działania, aby móc osiągnąć zamierzone cele – mówi prawnik adwokat-katowice.info.pl.

Co należy do zadań adwokata?

Podstawą pracy adwokata jest oczywiście rozmowa z klientem – w jej trakcie prawnik pozna sytuację klienta oraz bezstronnie i fachowo określi jego położenie. Zadaniem adwokata jest wskazanie swojemu klientowi możliwych ścieżek postępowania zgodnych z prawem oraz podpowiedź jak osiągnąć zamierzone w trakcie rozwodu cele. Adwokat powinien dbać o dobre imię swojego klienta – dotyczy to również ochrona przed wykonywaniem kroków, które mogłyby zaszkodzić jego pozycji.

Adwokat pomoże nam także wywalczyć jak najwyższe alimenty na niepełnoletnie dzieci. W skrajnych przypadkach może on także zasugerować przyznanie alimentów na współmałżonka, jeśli w wyniku rozwodu jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu.

https://multi-mac.pl https://o-kultury.pl https://smarter-links.com